Ioga

La ciència del ioga concebuda per a ús exclusiu de l’ésser humà, té en totes les seves pràctiques un caràcter integral, ocupant-se per igual de tots els cossos (físic, mental, energètic…) .

Encara que l’objectiu primordial del ioga és l’evolució de l’individu, ocorre que l’equilibri que proporciona a tots els nivells, procura un enorme benestar.

Alguns dels efectes del ioga.

 • Alleuja dolors d’esquena provinents de lesions o desviacions, servint també com a preventiu.
 • Proporciona elasticitat i tonicidad a tot el conjunt muscular, i mobilitat a les articulacions en general.
 • Estimula i regula les funcions dels diferents sistemes orgànics; Respiratori, circulatori, digestiu, glandular…..
 • Vitalitza i relaxa el sistema nerviós.
 • Aguditza l’atenció, la memòria i la concentració.
 • Facilita la relaxació eliminant estrès, insomni i altres afeccions de tipus nerviós.
 • És un excel·lent antidepressiu, servint com a reforç natural a teràpies mèdiques o fins i tot com a tractament únic si la depressió és lleu.
 • Potencia l’autoconeixement i l’autoestima, ajudant a vèncer la timidesa, la por

Beneficis del ioga en l’adolescència.

Dels molts efectes que el ioga proporciona a la gent jove, podríem destacar els següents:

 • Fisiològics: amplia la respiració, desenvolupa la coordinació, activa les defenses, estimula i regula les funcions de tots els sistemes orgànics (glandular, digestiu….)
 • Energètics: proporciona vitalitat i equilibri, augmenta els nivells d’energia, entusiasme etc.
 • Emocionals: comprensió i estabilitat emocional, creant les bases per a una bona conducta futura, aporta confiança i autoestima ajudant a vèncer la timidesa, la por….
 • Mentals: aguditza l’atenció i la memòria, estimula la creativitat, desenvolupa la concentració i una sana disciplina.
 • Espirituals: respecte per la vida i expressió de les virtuts inherents (comprensió, compassió….)

Ioga a la joventut.

A la joventut, el ioga iniciarà un desenvolupament equitatiu de totes les qualitats de l’ésser. Permetent una expressió correcta de les seves capacitats i un trànsit adequat cap a l’edat adulta, que els doni una visió veraç del que són i la seva relació amb l’entorn, de forma harmònica i equilibrada.

Tenim a la disposició dels nostres clients gran varietat d’horaris, amb unes instal·lacions idoneas, perquè tots els que vulguin puguin gaudir dels beneficis de la seva pràctica.